Zásady ochrany osobních údajů a soukromí

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpravováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s používáním služby varme.cz.

Jedná se zejména o údaje poskytnuté při registraci:

 • e-mailová adresa
 • jméno a příjmení

V případě registrace pomocí služby Facebook:

 • e-mailová adresa
 • jméno a příjmení
 • facebook uživatelské jméno
 • facebook identifikátor

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, zpracování osobní údajů uživatelů je správa Uživatelských účtů, aby mohla být poskytnuta samotná služba

Osobní údaje uživatelů dále zpravováváme za účelem:

 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak je službapoužívána
 • základní analýzy preferencí Uživatelů za účelem zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním potřebám Uživatelů
 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v obdržené zprávě, pro kterou se Uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě e-mailem na e-mailovou adresu podpora@varme.cz) a obsahových newsletterů,

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Chráníme a zajišťujeme bezpečnost Vašich osobních údajů. Pečlivě vybíráme své partnery, kterým tato data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Žádný z partnerů nesmí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • osoby, které pro Vařme.cz zajišťují technický provoz určitých služeb či provozovatelé technologií, které Vařme.cz využívá, zejména infrastrukturních a IT technologií a služeb,
 • poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby Vařme.cz, jež se týkají marketingových činností, včetně přímého marketingu, zpracovávání průzkumů trhu a/nebo provádění statistických analýz a remarketingu prostřednictvím sociálních médií, jako jsou např. Facebook a Google,
 • osoby, které pro Vařme.cz zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu jejich služeb a webů,
 • poskytovatelé platebních brán,
 • poskytovatelé účetních a právních služeb a dalších obdobných služeb na základě smluvního či jiného právního vztahu.

Za určitých podmínek jsme též povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

Použití souborů Cookie

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, bude Vařme.cz vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies Stránkami Vařme.cz.

Ve většině internetových prohlížečů lze výše uvedené cookies spravovat v nastavení prohlížeče. Více informací o cookies a o tom, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny a jak je spravovat a odstraňovat, najdete na internetových stránkách www.aboutcookies.org a www.allaboutcookies.org.

Pokud chcete změnit nastavení souborů cookies nainstalované službou Google Analytics, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Berte prosím na vědomí, že případná změna nastavení souborů cookies ve Vašem internetovém prohlížeči může ovlivnit správné fungování Stránek Vařme.cz.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme Vaše osobní údaje po celou dobu využívání Vařme.cz a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde si Vás však dovolujeme upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb Vařme.cz, resp. pro splnění všech našich povinností, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje získané v rámci Registrace, pokud je možné tyto osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, pak zpracováváme po dobu využívání služeb Vařme.cz, po dobu do zrušení Registrace z Vaší strany. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla Registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ovšem pouze za účelem:

 • poskytování služeb Vařme.cz,
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. daňové nebo účetní povinnosti), či
 • oprávněných zájmů Vařme.cz, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nejsou v rozporu oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami Uživatele (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů apod.).

Možnost a zákonnost takového zpracování osobních údajů vyplývá přímo z platných právních předpisů (zejména Nařízení), a Váš souhlas k tomuto zpracování tudíž není potřeba.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vařme.cz může Vaše osobní údaje zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například též na základě jejího oprávněného zájmu (zejména zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu). V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím Vařme.cz zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro naši společnost ze zákona. Jednotlivé účely zpracování jsou podrobněji popsány v sekci Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme? těchto Zásad.

Vyžadují-li to příslušné právní předpisy, může Vás Vařme.cz požádat, abyste udělili výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení). Takový souhlas může být Uživatelem kdykoliv odvolán zasláním e-mailu na e-mailovou adresu podpora@varme.cz nebo pomocí odkazu k odhlášení z odběru marketingových informací, který je uveden v každém e-mailu od Vařme.cz obsahujícím marketingové sdělení.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Vařme.cz chrání Vámi poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Vařme.cz pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útokům. Vařme.cz používá taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení, aby pokud možno nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze osoby oprávněné k zacházení s osobními údaji.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem. Doporučujeme tedy, abyste uchovávali svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k službám Vařme.cz v tajnosti a dodržovali základní bezpečnostní zásady.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podpora@varme.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro poskztnutí služby, právních povinností či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat,
 • právo osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
 • právo požadovat přenesení osobních údajů (včetně práva bezplatně získat své zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu),
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 • právo na výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva být „zapomenut“), a případně též
 • další práva stanovená v Zákoně o ochraně osobních údajů a Nařízení (po nabytí jeho účinnosti).
Pro zlepšení uživatelského komfortu uživatelů našich internetových stránek a pro zajištění dalších úkolů požíváme cookies. Používáním s tímto souhlasíte.
OK
Váš prohlížeč je zastaralý a web se nemusí chovat zcela správně. Prosím aktualizujte svůj prohlížeč. Pro více informací navštivte outdatedbrowser.com.